ម៉ាសវីតាមីនមុខទាំង 5

  • ផ្សំពីវិតាមីន Collagen, Gluta, VitC, B3, Q10
  • ជួយកាត់បន្ថយស្នាមអុចខ្មៅ
  • ជួយបំបាត់ស្នាមមុន
  • ជួយបន្តឹងស្បែកមុខ
  • ជួយចញ្ចឹមមុខអោយភ្លឺថ្លាចេញពីខាងក្នុង
  • មួយឈុតតំលៃត្រឹមតែ 35$
  • ផលិតនៅរោងចក្រមាន GMP ត្រឹមត្រូវ​ នៅប្រទេសថៃ​និងមានការអនុញ្ញាតិចរាចរពីក្រសួងសុខាភិបាលថៃ​ និងខ្មែរផងដែរ។
  • ចូលជាសមាជិកលក់ចំណាយត្រឹមតែ 84$ ប៉ុណ្ណោះត្រូវការតំណាងចែកចាយបន្ថែមគ្រប់ 25 ខេត្តក្រុង